VCA-vol

VCA VOL voor operationeel leidinggevende.

Start 08:30

Op deze lesdag van 8 uur, doet u aanhet einde van de dag een examen, waar de uitslag meteen van bekend word gemaakt.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een leidinggevende functie vervult in een bedrijf waar een verhoogd risico bestaat op ongevallen (denk bv. aan de bouw). De meeste werkgevers stellen het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA verplicht.
In de opleiding VCA Vol van BHVsite.nl Opleidingen leert u veilig en verantwoord werken en wordt u op de hoogte gesteld van alle relevante wet- en regelgeving en hoe u deze moet toepassen. In de opleiding komen een aantal praktijksituaties met kans op gevaar aan bod. Elektriciteit, gevaarlijke stoffen, brand, machines en werken op hoogte of in afgesloten ruimtes. Ook leert u hoe u uzelf en anderen kunt beschermen en hoe u moet optreden bij ongevallen.

Inhoud van de VCA Vol cursus
• Wet- en regelgeving
• Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak
• Gevaarlijke stoffen
• Brand en explosie
• Bedrijfsnoodplan
• VCA-certificering
• Werkplekinspecties
• VGM bijeenkomsten organiseren
• Gereedschappen en machines
• PBM

Deze eendaagse cursus begint om 08:30 uur en wordt om 16:00 uur afgerond met het examen. U hoort direct of u bent geslaagd.

BHVsite.nl is MAATWERK

Bedrijfshulpverlening is veiligheid in uw zaak, oftewel een NOODZAAK.

BHV, EHBO, VCA BASIS, VCA VOL EN CODE 95

De feiten

6374

Geslaagde BHV

883

Geslaagde code95

2023

Geslaagde VCA

216

Geslaagde Hoofd BHV