VCA-basis

Inhoud VCA basis cursus en examen op de zelfde dag

 • Wet- en regelgeving in een gevaarlijke werkomgeving
 • Uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Opdoen van kennis over gevaarlijke stoffen
 • Hoe te handelen in het geval van brand en explosie
 • Bedrijfsnoodplan
 • Uitvoeren van werkplekinspecties
 • Veiligheid Gezondheid Milieu bijeenkomsten
 • Toolbox meetings
 • Werken op hoogte of besloten ruimtes.
 • Opdoen van mogelijke gevaren van gereedschappen en machines
 • Wet- en regelgeving over persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze eendaagse cursus begint om 08:30 uur en wordt om 16:00 uur afgerond met het examen. U hoort direct of u bent geslaagd.

BHVsite.nl is MAATWERK

Bedrijfshulpverlening is veiligheid in uw zaak, oftewel een NOODZAAK.

BHV, EHBO, VCA BASIS, VCA VOL EN CODE 95

De feiten

6374

Geslaagde BHV

883

Geslaagde code95

2023

Geslaagde VCA

216

Geslaagde Hoofd BHV