Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Een juiste aanpak bestaat niet, een risico-inventarisatie moet de basis vormen om te komen tot een cultuurverandering met als doel een betere beheersing van risico’s. Een situationele benadering, maatwerk en in vrijheid aansluiten bij de ambities van de organisatie is ons motto bij het uitvoeren van de RI&E (inclusief Plan van Aanpak).

BeCare-BHVsite.nl werkt met een landelijk netwerk veiligheidsdeskundigen en ondersteunt u bij het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie. Wij verzorgen een rapportage met bijbehorend plan van aanpak. De RI&E en het plan van aanpak worden uitgevoerd door gecertificeerde veiligheidskundige. Het voordeel hiervan is dat de RI&E tevens is getoetst en in korte tijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbo-wetgeving. U kunt dus met een gerust hart uw RI&E laten uitvoeren door BeCare-BHVsite.nl.

BeCare-BHVsite.nl zorgt voor:
  • Uitvoeren RI&E of de uitvoering binnen uw organisatie begeleiden inclusief Plan van Aanpak
  • Adviseren over het gebruik van (branche) RI&E-instrumenten
  • Toetsen van de RI&E
  • Uitvoeren van verdiepende RI&E’s betreffende arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen, geluidmetingen etc.

BHVsite.nl is MAATWERK

Bedrijfshulpverlening is veiligheid in uw zaak, oftewel een NOODZAAK.

BHV, EHBO, VCA BASIS, VCA VOL EN CODE 95

De feiten

6374

Geslaagde BHV

883

Geslaagde code95

2023

Geslaagde VCA

216

Geslaagde Hoofd BHV