Welkom bij Oefenvragen oktober

Wat betekent de afkorting B.M.I. in bedrijfshulpverlening?

Hoe wordt vastgesteld welke blusmiddelen er in het bedrijf aanwezig moeten zijn?

Er ontstaat brand. Wat is het grootste gevaar voor de BHV’er?

Met welke verwonding gaat u met het slachtoffer naar de huisarts?