Nieuws

BHVsite.nl nieuwsbrief Covid- 19
8 mei 2020.

 

Brancheorganisatie BVBN, Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) slaan handen ineen voor branche brede aanpak voor veilig trainen. BHVsite.NL is aangesloten bij Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), de landelijke vertegenwoordiger van Opleiding- en Adviesbedrijven op het gebied van BHV en brandveiligheid in het maatschappelijk verkeer. Met zijn allen maken we Nederland een stukje veiliger.

Protocol voor het geven van EHBO en BHV cursussen in de maak!

Het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de brancheorganisatie BVBN hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om EHBO en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalve meter maatschappij.

In veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat personeel kennis heeft van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwel wording of ontruiming tijdens werktijd. BHV en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met praktisch onderwijs van EHBO en Bhv-cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een praktijkcursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt.

Het voorgestelde protocol zal via ondernemersorganisatie VNO-NCW ter goedkeuring aangeboden worden aan het ministerie. We verwachten medio mei definitieve stukken te kunnen publiceren, hou hiervoor onze website in de gaten. 

Dinsdag 24 maart jongstleden hebben wij besloten om (conform het advies van het RIVM) onze cursussen en trainingen vanaf maandag 16 maart tot en met 1 juni niet langer door te laten gaan. BHVsite.NL neemt contact met je op om de cursus te verplaatsen naar een periode na 1 juni 2020. Wij houden je via de webpagina verder op de hoogte.

Het is mogelijk om de cursus kosteloos te verplaatsen en 10% korting op de zomer trainingen BHV.
Iedere deelnemer ontvangt hierbij ook een plezierige attentie voor de zomermaanden.
Volg je een individuele cursus in de periode 15 maart tot en met 1 juni 2020?:
Graag ontvangen wij een voorstel voorzien van meerdere data en locaties naar keuze. Zie en kies bij voorkeur uit de maanden juni, juli of augustus (ook in deze zomermaanden trainen wij gewoon door). Vergeet niet de naam van de cursist en de organisatienaam te vermelden. De mail kan gericht worden aan info@BHVsite.nl
Open inschrijvingen plaatsen in de agenda

Bedrijfsbranden in Nederland: de belangrijkste oorzaken

Bedrijfshulpverlening moet goed op zijn benen staan en adequaat zijn.

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden? En: wat kun je doen om brand te voorkomen?

 

De belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden

Er zijn een aantal oorzaken geïdentificeerd uit onderzoeken en cijfers van o.a. de brandweer, die gekenmerkt zijn als de top 5 van oorzaken bij bedrijfsbranden. Bedrijfsbranden worden het meest veroorzaakt door:

 

 1. Menselijk handelen
  Een machine die verkeerd wordt gebruikt, sigarettenpeuken die niet goed uitgemaakt worden, de onzorgvuldige omgang met brandbare stoffen: de mens is vaak de zwakste schakel als het gaat om brandveiligheid. Goede voorlichting en heldere procedures kunnen veel leed voorkomen.
 1. Brandstichting
  Veel bedrijfsbranden worden aangestoken; uit cijfers van de brandweer blijkt dat meer dan 60 procent van de buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting. Die brandstichting kan het werk zijn van een pyromaan, een vandaal of van een inbreker die sporen wil wissen. Maar het kan ook het werk zijn van een boze klant of een ontevreden (voormalig) werknemer.
 1. Defecte of verouderde elektra
  Kortsluiting in een verouderde meterkast, versleten bedrading, apparaten of machines die onnodig aan blijven staan: elektrobranden komen vaak voor bij bedrijven. Ook versleten of beschadigde opladers kunnen een brand veroorzaken.
 1. Brand in een naburig pand
  Brand bij de buren? Niet zelden slaat zo’n brand over naar naastgelegen panden.
 1. Blikseminslag
  Elk jaar slaat de bliksem in Nederland zo’n 250.000 keer in. Dat kan leiden tot brand in woningen, maar ook in bedrijfspanden.

Andere regelmatig voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden zijn onder meer illegale hennepteelt, montagefouten (bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen), broeibranden, en branden die ontstaan bij het dakdekken.

Wat kun je doen om brand te voorkomen?

 

 • Zorg voor goede blusmiddelen (en weet hoe ze werken). Een sprinklerinstallatie heeft altijd de voorkeur als het gaat om blussen. Maar heb je niet de mogelijkheden voor zo’n installatie? Zorg dan voor goede blusmiddelen en bewaar deze altijd op dezelfde, goed bereikbare plek. Zorg er bovendien voor dat alle medewerkers (en dus niet alleen de bhv’ers binnen je bedrijf) weten hoe ze werken en waar ze hangen.
  Let op: alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer in de twee jaar worden gekeurd. Onderhoud je blusmiddelen daarom goed (minimaal één keer per jaar) en loop ze ook regelmatig zélf na. Hangen ze nog op de juiste plek? Zijn ze recent nog gecontroleerd door een erkend bedrijf? Zit de borging er nog op? En: zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?

 

 • Controleer je elektrische installatie regelmatig. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun elektrische installatie en apparatuur periodiek te laten keuren door een expert.

 

 • Houd de werkvloer opgeruimd en netjes. Zaagsel, maar ook ‘gewoon’ huisstof kan een brand versnellen. Schoonmaken helpt om de ontwikkeling van een beginnende brand te vertragen.

 

 • Neem maatregelen tegen inbrekers. Niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten. Een goed alarmsysteem en (brandveilige) nachtlampen kunnen diefstal én brandstichting voorkomen.

 

 • Zorg voor goede brandmelders.Brandmelders worden steeds innovatiever en zijn steeds vaker makkelijk te koppelen aan het Internet of Things – wat weer handige informatie kan opleveren. Een goede brandmelder (zo nodig gekoppeld aan een brandmeldinstallatie) zorgt ervoor dat je een beginnende brand snel ontdekt en maatregelen kunt nemen.

 

Brandbestrijding begint bij een goede bhv-organisatie

Breekt er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tóch brand uit? Dan is een goede bhv-organisatie uiteraard essentieel; bhv’ers zijn opgeleid om beginnende branden te bestrijden en iedereen snel in veiligheid te brengen.

NIEUW !!
BHVsite.nl verkoopt en verzorgd en onderhoud de jaarlijkse verplichte keuringen van EHBO kisten, AED,s  Brandblussers en controleert bedrijfs NOOD verlichtingen.
Wij kunnen ook de maandelijkse controle,s doen van de Brandmeld installatie, hiervoor hebben wij abonnementen, informeer hier gerust vrijblijvend naar.

BHVsite.nl is MAATWERK

Bedrijfshulpverlening is veiligheid in uw zaak, oftewel een NOODZAAK.

BHV, EHBO, VCA BASIS, VCA VOL EN CODE 95

De feiten

6374

Geslaagde BHV

883

Geslaagde code95

2023

Geslaagde VCA

216

Geslaagde Hoofd BHV