Basis BHV

null

BHV basis in 1 dag, met e-learning

De BHV Basis cursus van BHVsite.nl staat bekend als een hoogstaande BHV cursus met een zeer hoog slagingspercentage. Elk jaar wijzigt de inhoud van de BHV cursus om u als cursist uit te blijven dagen, want kwaliteit is iets dat we in al onze cursussen waarborgen. Als het gaat om BHV dan is het belangrijk om adequaat te kunnen handelen mocht zich een calamiteit voordoen. Praktische vaardigheden staan dus in onze cursus centraal. Wij richten ons met name op de praktijk van levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en de AED. De theorie kunt u zelf nalezen
Het doel van de BHV Basis cursus is de medewerker in staat stellen om juist te handelen in een noodsituatie. Na het volgen van de BHV Basis cursus bent u in staat om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en de locatie te ontruimen. Tevens bent u in staat om na de BHV Basis cursus samen te werken met de hulpdiensten.

null
BHV opleiding 2 daags maatwerk

Het betreft hier een 2 daagse opleiding BHV, waarvan 1 volle dag besteed wordt aan EHBO en theorie, hierbij leren de cursisten hoe te handelen bij spoedeisende eerste hulp en niet spoedeisende eerste hulp, en de alarmering, hierbij wordt gebruik gemaakt van een lotus acteur om realistisch te kunnen oefenen.
De 2e dag wordt er uitgebreid ingegaan op communicatie, alarmering en stukje RI&E, op deze dag wordt ingegaan op de soorten branden en hun gevaren en uiteraard wat mag een BHV,er nog blussen.
Hierbij worden ook tabel top oefeningen geleerd, en het ontruimen in diverse scenario,s
Op verzoek bestaat de mogelijkheid om nog een portofoon training te doen.

BHVsite.nl is MAATWERK

Bedrijfshulpverlening is veiligheid in uw zaak, oftewel een NOODZAAK.

BHV, EHBO, VCA BASIS, VCA VOL EN CODE 95

De feiten

6374

Geslaagde BHV

883

Geslaagde code95

2023

Geslaagde VCA

216

Geslaagde Hoofd BHV

Laatste nieuws van BHVsite.nl
Dinsdag 24 maart jongstleden hebben wij besloten om (conform het advies van het RIVM) onze cursussen en trainingen vanaf maandag 16 maart tot en met 1 juni niet langer door te laten gaan. BHVsite.NL neemt contact met je op om de cursus te verplaatsen naar een periode na 1 juni 2020. Wij houden je via de webpagina verder op de hoogte.

Het is mogelijk om de cursus kosteloos te verplaatsen en 10% korting op de zomer trainingen BHV.
Iedere deelnemer ontvangt hierbij ook een plezierige attentie voor de zomermaanden.
Volg je een individuele cursus in de periode 15 maart tot en met 1 juni 2020?:
Graag ontvangen wij een voorstel voorzien van meerdere data en locaties naar keuze. Zie en kies bij voorkeur uit de maanden juni, juli of augustus (ook in deze zomermaanden trainen wij gewoon door). Vergeet niet de naam van de cursist en de organisatienaam te vermelden. De mail kan gericht worden aan info@BHVsite.nl